HOME > Life > Hotel Accommodations

Hotel Accommodations

Well-known Hotels, Restaurants and Holiday Resorts in Wuhan

Release time: 2012-08-16 17:03:05                                      Source: OVC

Donghu Hotel
027-69991888 / 68881880
Changjiang Hotel
027-83632828
Hubei Restaurant
027-87811211
Donghu Building
027-67813999
Logosun International Hotel
027-87166666
Howard Johnson Hotel Wuhan
027-82776666
Marc Polo Wuhan Hotel
027-82778888
Best Western Premier Wuhan Mayflowers Hotel
027-68871588
Hongguang Jianguo Grand Hotel
027-87139999
Guangming Wanli Hotel
027-86621388
Xinhua Notefort Grand Restaurant
027-85551188
Kaixuanmen Huatian Hotel
027-86728888
Yeast Intenational Hotel
400-650-1116
Cuiliu Hotel
027-86790001
Wuhan Guest Hotel
027-82426476
Tian’an Holiday Hotel
027-85867888
易华大厦
Yihua Building
027-87328686
027-87328686
Sanjiaohu Resort
027-84892518
Liangzi Lake Longwan Resort
027-69810125
Shiliuhong Village Resort
027-83269288
Gulong Mountain Villa
15527996087
Honglianhu Tourism Resort
13057283624

 

 

MENU

FAQ